Bevis för LENR…

finns inte ännu. I alla fall inga otvetydiga i den skala som är intressant ur energiproduktion. Men den här länken leder till en bra sammanfattning av existerande indicier. http://www.lenrproof.com

Den är värd att titta på istället för att ägna timtal med Google…

http://www.youtube.com/user/ColdFusionNow innehåller ett antal klipp från en kurs som hölls på MIT i slutet av januari med Dr Peter Hagelstein och Dr. Mitchell Swartz. Värd att titta på. Utan tvekan tror de att LANR (som de kallar det) existerar…

Kvantitativ portfölj 19/2

Nedan redovisas innehaven i de tre modeller som jag kör live. +1/-1 avser hur många riskenheter jag är lång/kort i respektive instrument. En riskenhet beräknas utifrån ATR[14], alltså 14 dagars Average True Range för respektive instrument, där detta värde motsvarar ett visst belopp i SEK utifrån den risk jag har valt att ta.
Modellerna är dels en global helt trendföljande modell som i princip beskrivits i ett tidigare blogginlägg på RedEye: http://www.redeye.se/aktiebloggen/systematisk-handel-en-enkel-portfoljmodell-som-fungerar
Den svenska och amerikanska aktiemodellen är inte renodlade relativa styrkemodeller på samma sätt utan jobbar mer med att hitta specifika ingångsignaler utifrån tillfällig svaghet i en pågående trend.
Global:
 • +1 MDY (S&P Mid cap)
 • +1 XLP (Consumer staples)
 • +1 EWD (Sweden)
 • -1 EWM (Malaysia)

New York:

 • +1 HD
 • +1 IBM
 • +1 PFE
 • +1 WU
Stockholm:
 • +1 NOKI SEK
 • -1 ELUX B
 • -1 HUSQ B

NASA skriver om LENR

Även om de verkar tro att LENR reaktorn ligger lite fram i tiden så råder det knappast någon tvekan om att NASA tror på att det är möjligt.

http://climate.nasa.gov/news/864?goback=.gmp_4132340.gde_4132340_member_214671553

Följande beskrivning av LENR fenomenet är nog den mest populärvetenskapliga hittills…

According to Zawodny, nuclei presented with sluggish neutrons slurp them up like a hungry Texan with a bowl of firehouse chili. But like many a chili consumer, the nuclei can find that their indulgence makes them, shall we say, unstable. And while I am too polite to continue the chili metaphor past this point, the nuclei do find that emissions relieve their distress.

Jag tycker också att man kan ana en agenda att få oss att tro att dels LENR är ett riktigt fenomen, men att det fortfarande ligger en bit fram i tiden. De vill få oss att bli lite rädda effekten. Till exempel nämner de att lab har exploderat (i alla fall viss utrustning) och glas har gått sönder (smält). De gillar uppenbarligen inte att exempelvis Rossi och Defkalion håller på med utveckling av produkter (Edisonian / trial and error) utan att först känna till teorin. Antagligen kommer detta att vara de argument som kommer att användas för att fördröja genomslaget. Frågan är om det kommer att gå.

LENR (kall fusion) och oljebolag

Har gjort lite mer research efter föregående inlägg. Visade sig att jag inte är den enda som funderar i dessa banor. Som framgår av Commitment of Traders report har oljebolagen stadigt ökat sin korta exponering i oljeterminer. Utöver det visar det sig att de stora amerikanska oljebolagen säljer sina innehav i internationella oljefält.

På följande länk finns ett antal intressant länkar till nyhter och kommentarer kring detta.

http://news.cnet.com/8601-17938_105-57562092.html?assetTypeId=12

Följande är till exempel intressant:

“Most of the assets bought were assets in the US and Big Oil has made a big fuss of talking them up and crowing about buying assets in the US and in truth there were an awfully large number of such purchases, though many were in fact leases rather than purchases BUT even if all those US assets were bought rather than just leased as is the case; they would not amount to a spit in the ocean compared to the amount of assets sold.
A simple comparison of the total amount of Proven US Oil Reserves compared to what the Big Oil Giants have sold round the world in the last year would show the fallacy in this Big Oil spin job.

the total proven Oil Reserves for the whole of the US not just the small amount in the Gulf is 20,680,000,000 Barrels

the total proven Oil Reserves of Kazakhstan; that Shell just sold its share in is 30,000,000,000 Barrels

the total proven Oil Reserves of Nigeria; that Shell just sold its share in is 37,200,000,000 Barrels

the total proven Oil Reserves of Russia; that BP and Conoco just sold its share in is 60,000,000,000 Barrels

I could go on but here have a look for your self. http://www.indexmundi.com/g/r.aspx?t=0&v=97&l=en

I did already point out the amount and value of oil field assets being bought does not come any where near the value of those sold in the last year, but you must have missed it.
The next big Oil Spin is the hype around Shale Gas and it is a vast new source of fossil fuel energy although somewhat problematic to extract and seems to be causing an awful lot of pollution but lets ignore that maybe it would get solved as it will be US homes and voters that will be polluted. Let us stay on the figures because they are what counts!
The total percentage of proven Shale gas reserves in US would only cover 40% of US current Natural Gas requirements according to the EIA http://www.eia.gov/naturalgas/. In other words all it does is decrease the amount imported by the US. “

Detta är givetvis inget bevis för LENR, men utgår vi från scenariot att LENR är på riktigt, så kan vi också utgå från att oljebolagen vet om detta och agerar utifrån det. Med den bakgrunden förefaller analysen ovan logisk.

Sittande med svarte petter i exemplen ovan blir Nigeria, Ryssland och Kasakstan.

Ryssland börjar kanske bli medvetna:

http://en.ria.ru/business/20130129/179108381.html

Som sagt, detta är något att hålla ögonen på även fortsättningsvis.

 

LENR i finansiellt perspektiv

Jag tittar som jag skrev om tidigare en del på kall fusion / LENR eftersom jag tror att detta inom en snar (eller lång) framtid kommer att bli vår nästa svarta svan i ekonomin. Än så länge är ämnet dock mest en intressant fråga för ett litet fåtal inblandade. Men, detta kommer att ändras.

För att veta när så kommer att hända tror jag att det mest intressanta är att studera den finansiella marknaderna.

Om vi för en stund antar att det ligger något bakom de utspel som görs från till exempel Rossi, Defkalion, med flera, så kan vi utgå från att de som verkligen har stora pengar på bordet i dessa frågor känner till om det är sant eller falskt. Vi kan anta att den amerikanska militären och därigenom regeringen och därigenom FED och därigenom JP Morgan och Goldman Sachs och därigenom Exxon med flera VET om LENR är på riktigt eller inte. Det är som sagt deras jobb att veta och de har resurserna att ta reda på det.

Min gissning är att de vet att det funkar men att de har allt att vinna på att så många som möjligt i övrigt befinner sig i osäkerhet. Informationsövertaget är nämligen i det här fallet värt ohyggligt mycket pengar och desto längre det kan bibehållas, desto bättre för de som har det.

Jag tror att dessa banker och oljebolag just nu jobbar för att ompositionera sig så mycket som det går. I ett första steg kanske genom att lägga investeringar på is. Och i nästa steg avyttra de tillgångar som går. De kommer helt enkelt att agera precis som bankerna gjorde i bolånekrisen; att i stor stor grad som möjligt låta någon annan sitta med svarte petter. Tyvärr är det svårt att veta vad dessa bolag gör, men artiklar om avyttring av oljefält etc finns om man söker. En intressant aspekt kan vara att titta på Commitment of Traders Report och där kan vi se att under den senaste två-årsperioden har Commercial Traders (i princip oljebolag) nettoposition i oljeterminer gått ner och är klart negativ (-10%), medan spekulanterna tror mer på prisuppgång (+10%). Gapet ökar… Kontentan är att oljebolagen ökar sitt skydd mot en nergång i oljepriset medan övriga världen tror att det skall gå upp.

Jag har tittat lite på oljepris och aktier. Oljepriset har de senaste två åren i princip pendlat mellan 75 och 110 USD (just nu ca 95). Stabilt med andra ord, om än volatilt, vilket kanske speglar den omskiftning jag nämnde i förra stycket. Naturgaspriset är ner ca 15-20% under samma tidsperiod.

Nåja, detta säger kanske inte så mycket. Möjligen att inte alla tror på peak oil och stora uppgångar i oljepriset, och då framförallt inte de oljeproducerande bolagen.

Mina analys för två år sedan var att LENR kommer att innebära väsentligt lägre oljepriser på sikt. Det finns också, tror jag, ett politiskt intresse av att hålla priset relativt konstant. Om det rusar är det ett politiskt problem då det skapar inflation osv. och i förlängningen låg tillväxt osv… Jag har därför sedan 2011 varit lång aktier och kort olja i form av spreaden (IWM/USO). Den positionen är upp 35-40% sedan mars 2011. IWM är samma period upp ca 15%. Detta kan ärligt talat vara ren tur än så länge, men självklart har oljans svaga utveckling varit ett plus.

Nu kommer vi till det mest intressanta, för under hösten 2012 har två bolag nämnts i samband med LENR; dels National Instruments (NATI) och dels ST Microelectronics (STM). NATI i samband med mätutrustning till både E-CAT och Defkalion och STM i samband med Celani cellen och MFMP. Sedan oktober 2012 har de gått väldigt bra. +59% för STM och +27% för NATI. Detta är ju då klart bättre än börsen i stort som är upp ett par procent och oljan som ligger platt.

Allt detta kan förstås vara slump, men för mig är det något att hålla ögonen på, tills bättre indikatorer dyker upp.

 

 

 

 

 

Portföljen 6/2

Innehav just nu:

Global Trend:

 • +1 DIA
 • +1 XLV
 • +1 EUR/GBP
 • +1 EUR/JPY
New York:
 • +1 HAS
 • +1 KO
 • +1 FDX
 • +1 HD
Stockholm:
 • +1 TREL B
 • +1 NOKI SEK
 • +1 SWMA
 • -1 BOL

Idag kommer vinst att tas hem i FDX och IBM köpas ifall den öppnar ner. Inga fler affärer.