Bevis för LENR…

finns inte ännu. I alla fall inga otvetydiga i den skala som är intressant ur energiproduktion. Men den här länken leder till en bra sammanfattning av existerande indicier. http://www.lenrproof.com

Den är värd att titta på istället för att ägna timtal med Google…

http://www.youtube.com/user/ColdFusionNow innehåller ett antal klipp från en kurs som hölls på MIT i slutet av januari med Dr Peter Hagelstein och Dr. Mitchell Swartz. Värd att titta på. Utan tvekan tror de att LANR (som de kallar det) existerar…