Kall fusion / LENR verifierad av Uppsala Universitet, KTH och Bologna Universitet

Äntligen är tredjeparts-rapporten släppt. Och den är bra.

http://arxiv.org/abs/1305.3913

Authors:
  • Giuseppe Levi Bologna University, Bologna, Italy
  • Evelyn Foschi Bologna, Italy
  • Torbjörn Hartman, Bo Höistad, Roland Pettersson and Lars Tegnér Uppsala University, Uppsala, Sweden
  • Hanno Essén Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden
Abstract:
“An experimental investigation of possible anomalous heat production in a special type of reactor tube named E-Cat HT is carried out. The reactor tube is charged with a small amount of hydrogen loaded nickel powder plus some additives. The reaction is primarily initiated by heat from resistor coils inside the reactor tube. Measurement of the produced heat was performed with high-resolution thermal imaging cameras, recording data every second from the hot reactor tube. The measurements of electrical power input were performed with a large bandwidth three-phase power analyzer. Data were collected in two experimental runs lasting 96 and 116 hours, respectively. An anomalous heat production was indicated in both experiments. The 116-hour experiment also included a calibration of the experimental set-up without the active charge present in the E-Cat HT. In this case, no extra heat was generated beyond the expected heat from the electric input. Computed volumetric and gravimetric energy densities were found to be far above those of any known chemical source. Even by the most conservative assumptions as to the errors in the measurements, the result is still one order of magnitude greater than conventional energy sources.”

Storbankernas blankning av olja nu uppe i 300 miljarder kronor

Jag har fortsatt att följa CoT data från CFTC och studerade precis fredagens data. Tidigare har jag plockat grafer från Barchart.com (Se här: http://oilprice.com/Finance/investing-and-trading-reports/Why-Are-the-Big-Financial-Institutions-Selling-Oil-BIG.html ) men nu tittade jag som sagt i CoT rapporten (cftc.gov). Där framgår inte bara positionerna på NYMEX utan även ICE. Slår vi ihop dessa ser vi att storbankernas korta position i olja inte är 300 tusen kontrakt (som jag skrev i tidigare inlägg) utan hela 450 tusen kontrakt.

Samtidigt ligger “managed money”, alltså de stora fonderna lång olja 235 tusen kontrakt, vilket motsvarar ett värde av knappt 160 miljarder kronor. Till det skall läggas att 91% (storbankerna har någon enstaka procent) av aktierna (whoownsbigoil.org) i de stora oljebolagen ägs av fonder, pensionsfonder och privatpersoner. De största noterade oljebolagen har ett marknadsvärde i storleksordningen 7000 miljarder kronor (överslagsräkning, Exxon är störst med 2700 miljarder). Detta innebär alltså att våra fonder och pensioner har en exponering på cirka 6500 miljarder kronor i höjda oljepriser och fortsatt oljeberoende.

Fast ännu värre är det för de statligt ägda oljebolagen (OPEC, Ryssland, Venezuela, Nigeria, Norge, etc). De står får mellan 80-90% av oljetillgångerna. Deras exponering i oljan skulle då efter lite grovt räknande vara i storleksordningen 50.000 miljarder kronor.

Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att de som ligger sämst till om ett alternativ som kan ersätta oljan dyker upp är givetvis de oljeborende staterna, kanske med Ryssland i spetsen (som sägs vara beroende av oljepriser på $70-$90 för att klara sina åtagande framöver). Därefter handlar det om pensions och fondsparare här i västvärlden, de dessa sitter på majoriteten av de övriga värdena.

De som nu ligger i vinnarhålet vid en oljekrasch är utan tvekan storbankerna. Den har marginellt med tillgångar i oljebolagen och har en massiv kort position i olja.

För oljebolagen själva är förstås läget dystert. Aktiekurserna kommer att rasa, men det drabbar som sagt främst privatspararna. Management med insiderinformation kommer enkelt att kunna positionera sig för att tjäna på en nedgång.

Självklart skriver jag detta därför att jag tror att vi står inför ett genombrott inom LENR. Den här intressanta bilden på en LENR reaktor som enligt uppgift visar på kraftig överskottsvärme dök upp för någon dag sedan.

Från http://22passi.blogspot.se/

These are two steel cylinders coaxial. Interior space between the two cylinders contains the resistance heating and the reaction chamber with the active material. Bases are sealed with mastic from blast furnace of Saratoga. Not need the sealing pressure. all painted black paint to increase the emissivity and able to withstand 1200 ° C

This is a stage of the measurement.

At the time of the photo, the average temperature of the outer surface was 801 ° C with a local peak of 873 ° C. Inner surface temperature from 1100 ° C to over 1200 ° C. Parallel switching of 2 heating resistors (4 cables that you see). Value of the parallel 6 Ohm. Supply voltage alternating current (50 Hz) of 147 volts. Current consumption 24.25 amps. Power consumption 3.56 kW. Radiated power from both internal and external walls considered equal to a total of 13.39 kW gross of average ambient temperature of 35 ° C internal wall white-hot unapproachable under a meter for the breath of hot air. External wall measured by thermal imager with precision 2% of the measured value. Inner wall measured with laser thermometer from 1.2 meters away from small hand shaky eager to keep the skin attached.

Conservative values and for defect (very) cause removal heat convective motion estimated in at least 8% of the outer wall and cosine irradiation down to the inner wall due to the high angle of irradiation thermometer laser (pointing almost on axis with the inner cylinder).

Reaction stable without shackles on my mind. Practically boring.