Simulering av Sifferkolls algoritmer

Jag har gjort en ny simulering av de handelsmodeller som Sifferkoll använder för tillfället. Precis som tidigare har jag normaliserat avkastningen i förhållande till risk, så att det syns tydligt fördelen med att ha flera modeller.

Jaha, men vad betyder det egentligen tänker du kanske? Hur stor blir min avkastning per år? 10%, 20% eller mer?

Svaret är att det beror på. Det beror på hur stor risk du vill ta i förhållande till ditt kapital.

Om vi antar att du tycker det är okej att värdet på din portfölj svänger mer än 3% upp eller ner ungefär en dag i månaden så bestämmer du att din VaR (Value at Risk) skall vara 3%. Det motsvarar ungefär 1,65 stddev i diagrammet ovan, vilket innebär att du behöver ett kapital som är cirka 55 stddev (1,65/0,03=55).

Diagrammet täcker cirka 6,25 år och den aggregerade modellen har under denna tid genererat cirka 160 stddev i avkastning, dvs. 25,6 stddev/år. Med ett kapital på 55 stddev så blir alltså den genomsnittliga avkastningen per år 46,5%.