NASA skriver om LENR

Även om de verkar tro att LENR reaktorn ligger lite fram i tiden så råder det knappast någon tvekan om att NASA tror på att det är möjligt.

http://climate.nasa.gov/news/864?goback=.gmp_4132340.gde_4132340_member_214671553

Följande beskrivning av LENR fenomenet är nog den mest populärvetenskapliga hittills…

According to Zawodny, nuclei presented with sluggish neutrons slurp them up like a hungry Texan with a bowl of firehouse chili. But like many a chili consumer, the nuclei can find that their indulgence makes them, shall we say, unstable. And while I am too polite to continue the chili metaphor past this point, the nuclei do find that emissions relieve their distress.

Jag tycker också att man kan ana en agenda att få oss att tro att dels LENR är ett riktigt fenomen, men att det fortfarande ligger en bit fram i tiden. De vill få oss att bli lite rädda effekten. Till exempel nämner de att lab har exploderat (i alla fall viss utrustning) och glas har gått sönder (smält). De gillar uppenbarligen inte att exempelvis Rossi och Defkalion håller på med utveckling av produkter (Edisonian / trial and error) utan att först känna till teorin. Antagligen kommer detta att vara de argument som kommer att användas för att fördröja genomslaget. Frågan är om det kommer att gå.