LENR i finansiellt perspektiv

Jag tittar som jag skrev om tidigare en del på kall fusion / LENR eftersom jag tror att detta inom en snar (eller lång) framtid kommer att bli vår nästa svarta svan i ekonomin. Än så länge är ämnet dock mest en intressant fråga för ett litet fåtal inblandade. Men, detta kommer att ändras.

För att veta när så kommer att hända tror jag att det mest intressanta är att studera den finansiella marknaderna.

Om vi för en stund antar att det ligger något bakom de utspel som görs från till exempel Rossi, Defkalion, med flera, så kan vi utgå från att de som verkligen har stora pengar på bordet i dessa frågor känner till om det är sant eller falskt. Vi kan anta att den amerikanska militären och därigenom regeringen och därigenom FED och därigenom JP Morgan och Goldman Sachs och därigenom Exxon med flera VET om LENR är på riktigt eller inte. Det är som sagt deras jobb att veta och de har resurserna att ta reda på det.

Min gissning är att de vet att det funkar men att de har allt att vinna på att så många som möjligt i övrigt befinner sig i osäkerhet. Informationsövertaget är nämligen i det här fallet värt ohyggligt mycket pengar och desto längre det kan bibehållas, desto bättre för de som har det.

Jag tror att dessa banker och oljebolag just nu jobbar för att ompositionera sig så mycket som det går. I ett första steg kanske genom att lägga investeringar på is. Och i nästa steg avyttra de tillgångar som går. De kommer helt enkelt att agera precis som bankerna gjorde i bolånekrisen; att i stor stor grad som möjligt låta någon annan sitta med svarte petter. Tyvärr är det svårt att veta vad dessa bolag gör, men artiklar om avyttring av oljefält etc finns om man söker. En intressant aspekt kan vara att titta på Commitment of Traders Report och där kan vi se att under den senaste två-årsperioden har Commercial Traders (i princip oljebolag) nettoposition i oljeterminer gått ner och är klart negativ (-10%), medan spekulanterna tror mer på prisuppgång (+10%). Gapet ökar… Kontentan är att oljebolagen ökar sitt skydd mot en nergång i oljepriset medan övriga världen tror att det skall gå upp.

Jag har tittat lite på oljepris och aktier. Oljepriset har de senaste två åren i princip pendlat mellan 75 och 110 USD (just nu ca 95). Stabilt med andra ord, om än volatilt, vilket kanske speglar den omskiftning jag nämnde i förra stycket. Naturgaspriset är ner ca 15-20% under samma tidsperiod.

Nåja, detta säger kanske inte så mycket. Möjligen att inte alla tror på peak oil och stora uppgångar i oljepriset, och då framförallt inte de oljeproducerande bolagen.

Mina analys för två år sedan var att LENR kommer att innebära väsentligt lägre oljepriser på sikt. Det finns också, tror jag, ett politiskt intresse av att hålla priset relativt konstant. Om det rusar är det ett politiskt problem då det skapar inflation osv. och i förlängningen låg tillväxt osv… Jag har därför sedan 2011 varit lång aktier och kort olja i form av spreaden (IWM/USO). Den positionen är upp 35-40% sedan mars 2011. IWM är samma period upp ca 15%. Detta kan ärligt talat vara ren tur än så länge, men självklart har oljans svaga utveckling varit ett plus.

Nu kommer vi till det mest intressanta, för under hösten 2012 har två bolag nämnts i samband med LENR; dels National Instruments (NATI) och dels ST Microelectronics (STM). NATI i samband med mätutrustning till både E-CAT och Defkalion och STM i samband med Celani cellen och MFMP. Sedan oktober 2012 har de gått väldigt bra. +59% för STM och +27% för NATI. Detta är ju då klart bättre än börsen i stort som är upp ett par procent och oljan som ligger platt.

Allt detta kan förstås vara slump, men för mig är det något att hålla ögonen på, tills bättre indikatorer dyker upp.