Portföljen 6/2

Innehav just nu:

Global Trend:

 • +1 DIA
 • +1 XLV
 • +1 EUR/GBP
 • +1 EUR/JPY
New York:
 • +1 HAS
 • +1 KO
 • +1 FDX
 • +1 HD
Stockholm:
 • +1 TREL B
 • +1 NOKI SEK
 • +1 SWMA
 • -1 BOL

Idag kommer vinst att tas hem i FDX och IBM köpas ifall den öppnar ner. Inga fler affärer.