Omfattande rapport från Elforsk / Vattenfall ang. LENR (kall fusion)

Igår släppte Elforsk sin rapport om LENR. I en omfattande rapport går Margaretha Engström från Vattenfall och Sten Bergman från Stonepower igenom många av de experiment, metoder, marknader och teorier som diskuterats inom LENR området.

http://www.elforsk.se/Global/Omvärld_system/filer/Rapport_13_90.pdf

Bland annat drar de följande slutsats:

Idag handlar LENR tekniken inte längre om på vad man tror eller inte. Det handlar mer om att vara konstruktivt skeptisk och acceptera att vissa LENR-apparater tycks avge mer energi än de rimligen borde med klassiska antaganden om bakomliggande processer. …

Intressant fortsättning följer garanterat.

Storbankerna ökar sin blankning av olja. Nu 380 miljarder kronor.

Då och då tar jag mig en titt på CFTC och Commitment of Traders Report för att se hur storbankerna ändrar sin position i olja. För några månader sedan var deras korta position cirka 450 tusen kontrakt. Nu i mitten av november 2013 är positionen uppe i 540 tusen kontrakt. De stora bankerna med Goldman Sachs och JP Morgan Chase i spetsen har alltså ökat sin blankning av olja till i storleksordningen 380 miljarder kronor.

Min logik säger att den positionen har ingen om man tror att priset på olja skall gå upp …

Det kan i det sammanhanget tyckas konstigt att de stora fonderna (alltså vanliga människors pengar) ökat sin långa position till 290 tusen kontrakt (200 miljarder kronor).

Min analys är att denna diskrepens i hur olika aktörer på marknaden ser på oljepriset innehåller en del intressant information. Frågan är bara exakt vad?