Omfattande rapport från Elforsk / Vattenfall ang. LENR (kall fusion)

Igår släppte Elforsk sin rapport om LENR. I en omfattande rapport går Margaretha Engström från Vattenfall och Sten Bergman från Stonepower igenom många av de experiment, metoder, marknader och teorier som diskuterats inom LENR området.

http://www.elforsk.se/Global/Omvärld_system/filer/Rapport_13_90.pdf

Bland annat drar de följande slutsats:

Idag handlar LENR tekniken inte längre om på vad man tror eller inte. Det handlar mer om att vara konstruktivt skeptisk och acceptera att vissa LENR-apparater tycks avge mer energi än de rimligen borde med klassiska antaganden om bakomliggande processer. …

Intressant fortsättning följer garanterat.

One thought on “Omfattande rapport från Elforsk / Vattenfall ang. LENR (kall fusion)

  1. Pingback: Omfattande rapport från Elforsk / Vattenf...

Comments are closed.