Sifferkolls prestanda

Här är ett första diagram som visar på vilken prestanda som kan uppnås med Sifferkolls modeller. Diagrammet visar tre standardmodeller samt vad det skulle innebära ifall man använde alla tre samtidigt. Som jämförelse har OMXS30-index använts.

Det som är intressat i grafen är att avkastningen visas som en multipel av standardavvikelse. På det sättet får man en normaliserad bild där samtliga modeller jämförs rättvist utifrån samma risk mätt i standardavvikelse på daglig basis.