Dagens handel

Jag tänkte att jag numera på daglig basis skall redovisa vilka affärer Sifferkoll gör. Positionsstorleken utgår från att ATR[14] för varje innehav är 1000 kr.

Den globala portföljen ligger kvar enligt följande:

  • +122k AUD/JPY
  • +73k EWQ (France)
  • +84k EWG (Germany)
  • +102k EUR/JPY

Den svenska portföljen hade köpsignaler på TREL, SAND, SSAB och SKA ifall någon av dessa öppnade neråt, men alla gapade upp vilket gjorde att det inte blev några köp. Några andra svenska innehav finns inte i dagsläget

Den amerikanska portföljen fick två nya långa innehav då dessa öppnade neråt i AIG och ORCL, och ser nu ut som följer:

  • -64k WMT
  • -27k FCX
  • +44k AIG
  • +63k ORCL