Chemonuclear Transition / Fusion

Jag har sedan två år med intresse följt nyheter och bloggar avseende det som populärt kallas kall fusion.

Till exempel har jag en länk till Open Source projektet MFMP till vänster här där grupper i USA och Schweiz försöker replikera ett experiment designat av italienaren Celani, som förmodligen ger överskottsvärme genom någon typ av reaktion mellan väte och nickel.

Självklart har jag också följt Andrea Rossis förehavande och skrev i maj 2011 ett inlägg på RedEye: http://www.redeye.se/aktiebloggen/artiondets-absolut-basta-affar

Jag var då uppenbart alldeles för optimisk när det gäller tidsperspektivet, men i princip står jag fast vid att LENR eller Chemonuclear Transitions, kommer att vara nästa riktigt svarta svan i världsekonomin. Jag kommer fortsätta följa detta.

Det som dök upp igår är en möjlig förklaring till en lång rad hittills oförklarade fenomen som uppträtt i mängder av lab de senaste 23 åren (sedan Fleischmann och Pons experiment). Gemensamt är att det genererats mer energi än man tillfört, vilka utifrån energins storlek endast kunnat förklaras genom någon typ av kärnreaktion. En sammanställning av alla rapporter publikationer har gjorts av Jed Rothwell på http://lenr-canr.org

Den möjliga förklaringen kommer från Svedberg laboratoriet i Uppsala i en rapport av den där verksamma Hidetsugu Ikegami i samarbete med bland annat Sven Kullander och Roland Pettersson. Här finns rapporten: http://www.tsl.uu.se/digitalAssets/142/142245_tsl-note-2012-61.pdf

Det som bland annat är intressant i rapporten är kopplingarna till Andrea Rossis demonstration av E-Cat i Bologna i oktober 2011. Där var till exempel Roland Pettersson närvarande och Sven Kullander hade även han ett halvår tidigare besökt Rossi i Bologna för att göra mätningar på E-Cat.

För en månad sedan granskade Vetenskapens Värld Andrea Rosssi och hans E-cat i ett inslag: http://www.youtube.com/watch?v=2D-yHkmmkDc där bland annat Sven Kullander uttalar sig positivt tillsammans med Hanno Essén från KTH, Anders Åberg från Vattenfall och Mats Lewan från NyTeknik.

Kanske kommer framtidens energikälla populärt att kallas “Kullander-Transmutationer” efter förslag av lundafysikern Peter Ekström på forumet http://www.energikatalysatorn.se (det var där jag fick inspiration till detta inlägg)

Hursomhelst skall detta bli mycket intressant att följa framöver. Konsekvenserna för världsekonomin, politiken, miljörörelsen, olje/gas-bolag, övrig alternativ energi och de finansiella marknaderna i allmänhet är oöverskådliga…

 

One thought on “Chemonuclear Transition / Fusion

  1. Pingback: Nya rykten om E-cat! | Osunt

Comments are closed.