Handel den 17-18 december

I den globala portföljen har vinster tagits i de korta JPY positionerna. Följande innehav finns för tillfället.

 • +73k EWQ (France)
 • +84k EWG (Germany)
 • +108k EWA (Australia)
 • +121k EWU (U.K.)

Den svenska porföljen har tagit positioner enligt följande:

 • +85k AZN
 • +61k TREL B
 • +61k SAND
 • +55k BOL
Den amerikanska portföljen har gått ur sin korta position i WMT och tagit nya position i PFE.
 • -27k FCX
 • +44k AIG
 • +63k ORCL
 • +80k PFE