Portföljen den 26:e mars

Jag har fått lite frågor angående min investeringsstrategi. Egentligen är det mycket enklare än vad det kanske verkar. Den modell som investerar direkt i aktier på Stockholms respektive New York börsen är densamma för båda marknaderna. Den skiljer sig lite från globalmodellen som är relativt utförligt beskriven på RedEye genom att den köper på svaghet i en pågående trend och inte enbart utgår från relativ styrka.

Nyckeln till att få hög avkastning i förhållande till risk är också ganska enkel. Det handlar om att ha olika modeller som sinsemellan korrelerar så lite som möjligt. Det gör man dels genom att jobba med olika tidsperspektiv med varierande köp/säljsignaer, dels genom att ha med marknader inom många tillgångsslag (liten korrelation där också) och även genom att se modellerna/delportföljerna i sin helhet som enskilda innehav i sig.

Prestanda mäts vanligen i sharpe-kvot, det vill säga avkastningen delat med standardavvikelsen på avkastningarna. Sharpe-kvoten för den aggregerade modellen sedan 2007 är cirka 1,6. Det låter kanske inte så märkvärdigt jämfört med högfrekvensmodeller, men är ändå hyffsat med tanke på att modellen endast gör någon enstaka affär per dag och i jämföresle med de flesta hedgefonder på marknaden.

Global:
  • +1 DIA (Dow Jones)
  • +1 EWJ (Japan)
  • +1 XLV (Health Care)
  • +1 XLY (Consumer Discretionaries)
New York:
  • -1 INTU (Intuit)
  • +1 MRK (Merck)
  • +1 WU (Western Union)
Stockholm:
  • -1 ELUX B
  • +1 HOLM B
  • -1 ATCO A