Kvantitativ portfölj 11/3

Sedan sist har den korta positionen i silver avyttrats med nollresultat.
Global:
  • +1 XLP (Consumer staples)
  • -1 GBP/USD
  • -1 EUR/SEK
New York:
  • +1 WU (Western Union)
  • -1 INTU
  • +1 HAS
  • +1 PM
Stockholm:
  • -1 ELUX B
  • -1 HUSQ B
  • +1 SHB A